Home Thema's Mensenrechten en arbeidsomstandigheden Waardig werk, ook in de bloemenindustrie
Waardig werk, ook in de bloemenindustrie Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken   

www.bewustverbruiken.be    29 april 2010

Overheid, producenten en handel moeten de rechten van arbeiders in de bloemenplantages respecteren.

De Europese campagne 'Fair Flowers for Human Rights' vraagt om de rechten van de arbeiders in de bloemenindustrie in het Zuiden te beschermen én te respecteren. Vooral het recht op vakbondsoverleg en vrijheid van lidmaatschap van vakbonden wordt vaak met de voeten getreden in de bloemenplantages. Ook het recht op een gezonde en veilige werkomgeving wordt niet nageleefd . Verschillende regeringen van ontwikkelingslanden implementeren de conventies van de International Labour Organisation (ILO) niet waardoor de arbeiders vaak onbeschermd zijn tegen uitbuiting. De campagnepartners van 'Fair Flowers for Human Rights' vragen daarom aan de overheid van bloemen-producerende landen om de fundamentele arbeids conventies en het verdrag inzake gezondheid en veiligheid (ILO nr 110) uit te voeren.

In Colombia, Uganda en Zimbabwe heeft het ontbreken van deze arbeidsrechten dezelfde consequenties. In Colombia nemen bloemenplantages grote groepen losse arbeiders in dienst zonder enige vorm van vakbondsvrijheid of onderhandelinsgrechten. “De grote bedrijven hebben geprobeerd om de economische crisis te gebruiken om net deze plantages te sluiten waar de vakbonden sterk staan”, zegt Gertrud Falk van FIAN Germany.

Arbeiders en NGO's uit Zimbabwe melden ons dat er niet genoeg beschermende kledij aanwezig is, wat een groot risico voor de gezondheid inhoudt. Danzij een internationale campagne  heeft de Ugandese bloemenindustrie het recht op lidmaatschap van vakbonden toegestaan.  Jammer genoeg proberen vele werkgevers om deze rechten te negeren.

Gelukkig kunnen we hier iets aan veranderen. Overheden in Europa, bloemenhandelaars en consumenten kunnen waardig werk in de bloemenplantages steunen door bloemen te kopen die gecertificeerd zijn door het Flower Label Program (FLP) of het Max Havelaar label. Deze labels garanderen strikte arbeidsvoorwaarden. Ook overheden kunnen in hun aanbestedingen duurzaam geproduceerde bloemen opnemen.  Dat zal op zijn beurt  een effect hebben op de handelaars en de consumenten.

 

 

Praktische lijsten

Meld fouten en verbroken links