Word donateur

Stichting Kritische Massa heeft donateurs nodig om haar werk mogelijk te maken. 

U kunt Stichting Kritische Massa steunen door een donatie te storten op:


Triodos-bankrekeningnummer 39.01.87.283 ten name van: Stichting Kritische Massa te Noordwijk


* Vermeld 'donateur' indien u dit bedrag jaarlijks wilt doneren 
* Vermeld uw email-adres als u middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden over de activiteiten van Kritische Massa

Het richtbedrag voor donateurs is 30 euro per jaar.
 

Meld fouten en verbroken links