Tijdschriften en literatuur

 


ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers
‘ZOZ’ is het tijdschrift van Omslag, werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Omslag brengt mensen bijeen rond de thema’s milieu, vrede, cultuur, werk, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-acticviteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving.
www.omslag.nl       


Ode, een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen
Het lijkt soms alsof er geen alternatieven zijn voor de wereld van oorlog, armoede, uitbuiting en vervuiling. Maar de werkelijkheid is anders. Er zijn talrijke mensen en initiatieven in de hele wereld die zich inzetten voor rechtvaardigheid, respect en gelijkwaardigheid. Als lezer van Ode bent u betrokken bij een internationaal netwerk van positieve verandering en inspiratie. Ode brengt u moed, hoop en meer vervulling.
www.ode.nl


Genoeg
Genoeg is een tijdschrift ( 6 x per jaar) voor Nederlanders die bewust proberen te leven. Met veel aandacht voor onthaasten, bewust consumeren ('consuminderen'), duurzaam leven en spiritualiteit.
www.genoeg.nl

 

Meld fouten en verbroken links