Home Kritisch consumeren
Consumeren

Een kwart van de wereldbevolking verbruikt 80% van de energie- en grondstoffenvoorraad. Ongeveer 14% van de wereldbevolking is ondervoed, terwijl 1% doodgaat van de honger. Er sterven dit jaar 1,6 miljoen mensen aan de gevolgen van drinkwaterproblemen; 15 tot 20% van die problemen zijn terug te voeren op productie voor export naar overzeese consumenten. Cijfers die alle verbeelding te boven gaan, maar die wel dagelijkse realiteit voor miljoenen mensen zijn.

Wat kan je als Westerse consument met deze wetenschap? Allereerst beseffen dat wij op een voet leven die onmogelijk te rechtvaardigen is. Met de mondiale voetafdruk kan men zien in welke verhouding individuele consumenten en hele naties beslag leggen op de aarde. Daaruit blijkt dat de aarde niet genoeg draagkracht heeft om iedereen het consumptieniveau te laten hebben dat wij ons toe-eigenen. Er is niet genoeg ruimte, de grondstoffen zouden razendsnel op zijn en het milieu zou fataal ontsporen. Minder consumeren – en met maximale aandacht voor duurzaamheid - is de enige rechtvaardige keuze.

Daarnaast moeten wij beseffen dat wij profiteren van de uitbuiting van anderen. Voor onze consumptie worden grondstoffen ‘legaal’ geroofd, terwijl de inheemse bevolking in armoede en met een vervuilde omgeving achterblijft. De bewegingsvrijheid die multinationals hebben en de manier waarop internationale handel plaats vindt, wordt in belangrijke mate door het Westen bepaald.
Als consument kan je besluiten te proberen niet te profiteren van uitbuiting, maar te kiezen voor producten van bedrijven die vooroplopen in hervormingen of eerlijke handel bevorderen. Daarmee wordt werkelijke ontwikkeling mogelijk in plaats van het handhaven van onrecht.

Meld fouten en verbroken links