Tekst Banner

Stichting Kritische Massa heeft als doel consumenten inzicht te geven in mogelijke consequenties van hun koopgedrag voor maatschappij en milieu. Zij wil bevorderen dat onbewuste steun van consumenten aan ongewenste situaties wordt omgezet in bewuste steun aan positieve ontwikkelingen. Door consumenten te mobiliseren hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan een beweging van kritische consumenten die een mens- en milieuvriendelijke maatschappij ten goede komt.

Fout of achterhaald Afdrukken E-mailadres

Als u het inhoudelijk met een artikel niet eens bent, dan kunt u uw argumenten kwijt via het reactieformulier onder het artikel. Ook als een artikel achterhaald is of als er aantoonbare fouten inzitten, dan horen wij dat graag via het reactieformulier of via het contactformulier >>>

Vergeet niet te vermelden om welk artikel het gaat!

 

Meld fouten en verbroken links