Tekst Banner

Stichting Kritische Massa heeft als doel consumenten inzicht te geven in mogelijke consequenties van hun koopgedrag voor maatschappij en milieu. Zij wil bevorderen dat onbewuste steun van consumenten aan ongewenste situaties wordt omgezet in bewuste steun aan positieve ontwikkelingen. Door consumenten te mobiliseren hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan een beweging van kritische consumenten die een mens- en milieuvriendelijke maatschappij ten goede komt.

Home Kleding
Kleding


De grondstoffen
Met name bij de productie van katoen spelen een aantal sociale- en milieufactoren. Doordat de katoen tegen de laagst mogelijke prijs moet worden geleverd, is er op grote schaal sprake van kinderarbeid en uitbuiting van arbeiders. Lange werkdagen tegen een vergoeding van nog geen halve euro per dag en levensgevaarlijke blootstelling aan bestrijdingsmiddelen is eerder regel dan uitzondering. Het milieu heeft te lijden onder intensief bestrijdingsmiddelengebruik en verdroging. Veel water in de omgeving wordt bovendien ondrinkbaar door het lozen van de chemicaliën die nodig zijn om de shirts te verven, te stonewashen en te bleken en motwerend, kreukvrij en stofafstotend te maken.

De kledingproductie
Grote kledingmerken dwingen hun toeveranciers -vaak sweatshops zonder enige controle- te leveren tegen zeer lage prijzen, steeds hoger wordende kwaliteitseisen en steeds korter wordende levertijden. Het gevolg is extreme uitbuiting van de arbeiders en sterke vervuiling van het milieu.

De alternatieven
In plaats van gewone katoen kan er gekozen worden van biologische katoen. Deze katoen wordt geproduceerd volgens de regels van biologische teelt: minder gebruik van kunstmest, alternatieve bestrijdingsmiddelen en lokale productiemethoden, die zorgen voor een ecologische balans op de lange termijn.
Als consument kan men ervoor kiezen geen kleding meer te kopen van merken waarvan bekend is dat zij weigeren verbeteringen aan te brengen in de productieketen. Men kan er ook voor kiezen om juist kleding te kopen van merken die voorop lopen in het sociaal- en milieuverantwoord produceren van hun kleding.

Meld fouten en verbroken links