Home Elektrische apparaten Elektrische apparaten Giftige stoffen in e-waste
Giftige stoffen in e-waste Afdrukken E-mailadres
Elektrische apparaten - Elektrische apparaten

Een elektronisch product dat niet goed verwerkt wordt eindigt op een afvalstortplaats. Elektronische producten is het snelst groeiende afval ter wereld. Hoewel elektronische producten maar een klein percentage innemen van de totale hoeveelheid afval is de snelheid waarmee deze hoeveelheid toeneemt veel groter. Het heeft ertoe geleid dat veel landen nieuwe wetten hebben ingevoerd om het probleem in te dammen. Het is niet alleen een ruimte probleem voor al dit afval. Het grootste probleem met elektronisch afval zijn de giftige stoffen. Een gemiddeld elektronisch apparaat bevat verschillende soorten gevaarlijke en giftige materialen. Hieronder tonen we aantal van deze veelvoorkomende giftige stoffen.

Chroom

Chroom is een chemisch element dat gebruikt wordt in veel elektronische producten. Het biedt een goede weerstand tegen corrosie en wordt veel gebruikt als metaal in legeringen. Er zijn verschillende soorten chroom die niet bepaald gevaarlijk zijn maar Chroom VI is een type dat voor gezondheidsproblemen kan zorgen zoals irritaties van de huid en ogen. Het kan zelfs kankerverwekkend zijn door oxidatie van het DNA.

Gebromeerde vlamvertragers
Gebromeerde vlamvertragers zijn aanwezig in bijna ieder elektronisch apparaat. Het wordt gebruikt om de apparaten te beschermen tegen vuur. Bij gebruik van het apparaat heeft de vlamvertrager een goed doel maar na het gebruik minder. Sommige gebromeerde vlamvertragers worden niet afgebroken en kunnen hierdoor voor langere tijd een risico vormen als het apparaat gedumpt wordt. Het kan leiden tot hormonale bijwerkingen en leer- en gedragproblemen als de persoon voor langere aan de stof blootgesteld wordt.

Lood

De gevaren van lood zijn al vaker in de media uitgemeten. Het werd jaren geleden veel gebruikt in verf en andere producten. Tegenwoordig zijn de gevaren bekend en wordt het niet veel meer gebruikt in producten. Elektronische producten zijn echter de uitzondering. Lood is nog altijd aanwezig in televisies, laptops en computers. Tijdens het gebruik van deze apparaten is er niets aan de hand maar als de producten gedumpt worden wel aangezien het niet afgebroken wordt. Blootstelling aan lood kan tot verschillende gezondheidsproblemen leiden zoals afbraak van het systeem en stoornissen bij kinderen.

Kwik

Kwik staat bij veel mensen bekend als een gevaarlijke stof maar het wordt nog steeds gebruikt in elektronische apparaten. In een aantal onderdelen van thermostaten, batterijen en switches is kwik aanwezig. Het is zelfs aanwezig in veel flat screen displays. Als kwik niet op de juiste manier verwerkt wordt en mensen eraan blootgesteld worden dan kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. Bekende gevolgen voor de gezondheid zijn lever- en hersenschade maar ook schade aan het centrale zenuwstelsel.

PVC
PVC is de afkorting voor Polyvinyl chloride. Het wordt nog steeds in veel producten gebruikt ongeacht de gevaren voor het milieu en de gezondheid. De laatste decennia is veel bekend geworden over de gevaren geassocieerd met PVC. Het wordt gebruik in producten zoals kabels en bedrading maar ook in toetsenborden en desktop computers. De meeste gevaren doen zich voor als PVC verbrand wordt. Het gas dat hierbij vrijkomt kan als het in contact komt met water een zuur vormen. Dit kan voor ernstige ademhalingsproblemen leiden.

Giftige stoffen in e-waste

De giftige stoffen in e-waste op deze pagina zijn niet alles. Er zijn nog meer giftige stoffen aanwezig in e-waste. Het is belangrijk dat elektronische producten op de juiste manier verwerkt worden zodat de giftige stoffen niet in de aarde terechtkomen. Als de stoffen in de aarde terechtkomen raakt de aarde en lucht in het gebied vervuild. Als de giftige stoffen zich hiernaast nog met elkaar mengen ontstaat en nog gevaarlijkere situatie. Het milieu en de mensheid zijn de verliezers. Door niet goed met elektronisch afval om te gaan ontstaat er een bedreiging voor de continuïteit van de aarde en welzijn van de mens.

 

Meld fouten en verbroken links