Home Elektrische apparaten
Elektrische apparaten

De aanschaf, het gebruik en het afdanken van elektrische apparaten brengt ongewenste milieu- en sociale effecten met zich mee.

Grondstoffen en produktie
De grondstoffen worden veelal in ontwikkelingslanden gewonnen. Bij de winning van materialen voor elektonische componenten – waaronder platina, broom, nikkel, kobalt, – is dikwijls sprake van grote gezondheidsproblemen en milieuschade. Uitbuiting en kinderarbeid zijn aan de orde van de dag, de winsten komen niet ten goede aan de streek waar de delfstoffen gewonnen worden.
De apparaten worden vaak in lagelonenlanden gefabriceerd, waarbij arbeiders niet zelden als moderne slaven fungeren.

Energie
Elektriciteit lijkt ten onrechte een schone energiebron, omdat de vervuiling niet plaats vind waar de stroom gebruikt wordt. Elektriciteit wordt veelal gemaakt uit warmte die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Bij die verbranding komen milieuvervuilende stoffen in de lucht. Bovendien is de fossiele brandstofvoorraad niet onuitputtelijk. Slechts 40% van de opgewekte warmte wordt daadwerkelijk omgezet in elektriciteit.

Afval
Elektrische apparaten, batterijen en accu’s bevatten vaak zware metalen en ander giftig afval. Voor een deel zijn de materialen te recyclen, maar dat moet dan door gespecialiseerde bedrijven en onder strikte veiligheids- en milieumaatregelen gebeuren. In plaats daarvan wordt het merendeel van het afval op grote schaal in ontwikkelingslanden gedumpt, met grote gezondheids- en milieuschade tot gevolg.

Tips:

  • Koop en gebruik zo min mogelijk elektrische apparaten, vervang ze niet onnodig
  • Let op de achtergrond van de fabrikant (Guide to Greener Electonics)
  • Koop zo zuinig mogelijke apparaten (Top 10 energiezuinige apparaten)
  • Is het apparaat niet meer te repareren, lever het dan in bij de winkel waar je een nieuw apparaat koopt (oud voor nieuw regeling) of een officieel depot

ARTIKELEN:

Meld fouten en verbroken links